AKWARIA BIOTOPOWE – AZJA płd.-wsch.


Link 30.05.2008 :: 16:47 Komentuj (4)
I. WSTĘP

Artykuł napisałem dla akwarystów którym szczególnie bliskie są gatunki ryb zamieszkujące kontynent azjatycki i cechuje ich "konserwatywne"; podejście do kwestii łączenia gatunków w akwariach. Ale myślę ze każdy znajdzie tu cos dla siebie.. Uwzględniłem obszar Indii i Azji południowo-wschodniej. Celem moim było nie tylko przedstawienie gatunków, które można hodować w ramach zharmonizowanej obsady w akwariach o określonym litrażu, ale przede wszystkim przekazanie sugestii odnośnie aranżacji akwariów, które (w uproszczeniu); mogłyby spełniać najistotniejsze kryteria typowych zbiorników biotopowych z tego kontynentu.


Definiując dane środowisko wodne występujące w poszczególnych biotopach Azji południowo - wschodniej zastosowałem poniższe kryteria, na które powinno się zwrócić uwagę w celu zapewnienia naszym podopiecznym warunków jak najbardziej zbliżonych do naturalnych:


* Przykładowe ekosystemy
* Właściwości fizyko-chemiczne wody (zakres odczynu pH (woda kwaśna / zasadowa), twardość ogólna (gH), twardość węglanowa (kH), temperatura
* Podłoże
* Aranżacja
* Roślinność
* Obsada
* Przykładowe obsady w akwariach

Chciałbym podkreślić przy tym że różnice środowiskowe są na tyle bogate iż często ryby różnych gatunków występujące na tym samym obszarze a nawet w tej samej rzece ale w innych jej częściach (górny/dolny bieg rzeki, nurt główny, brzeg, rozlewiska) wymagają odmiennych warunków i ich wspólne występowanie w akwarium nie zawsze jest możliwe. Co więcej, odwzorowując naturalne biotopy akwarysta często staje przed dylematem czy hodowla w zbiorniku ryb które koegzystują w naturalnym środowisku jest z jego punktu widzenia akceptowana gdyż często prowadzi do eliminacji jednego gatunku przez drugi z uwagi na tzw. "łańcuch pokarmowy". Dla wielu z nas aż tak bardzo "naturalistyczne" podejście to tego tematu jest nie do przyjęcia.


II. BIOTOPY AZJATYCKIE

strumień/rzeka w Azji południowo – wschodniej
przykładowe ekosystemy: rzeki Amudaria, Chao Praya, Irrawadda, Mekong
parametry wody: woda kwaśna pH = 6.0 – 6.5, bardzo miękka / miękka gH = 8, temp. = 26-29 C
podłoże: żwirek, piasek rzeczny
aranżacja: korzenie, zbiornik z licznymi kryjówkami dość gęsto obsadzony roślinami
rośliny: krynia tajlandzka crinum thaianum, różdżyce ceratopteris, nadwódki hygrophile, zwartki cryptocoryne, grzybień/lotos nymphaea lotus
gatunki ryb: kozowate (bocje, piskorki), karpiowate (brzanki, danio, razbory, grubowargi), sumowate (sumik szklisty), sumy wędrowne (sum rekini), przylgowate (śliz Robertsa)

przykładowe obsady:

akwarium 45L (50x30x30)
1.razbora (Hegla, karłowata, czerwonopręga, karłowata) x 8-10 + Piskorek (kuhla, myersa) x 4-6
2.brzanka pięciopręga x 8/10

akwarium 54L (60x30x30)
1. razbora (jak wyżej) x 10 + piskorek (jak wyżej)
2. brzanka wysmukła x 8-10

akwarium 72L (80x30x30)
1. brzanka pięciopręga x 8/10 + piskorek (kuhla,Myersa) x 4-6

akwarium 96L (60x40x40)
1. danio tęczowy/pręgowany x 10 + bocja pręgowana/karłowata x 4/6

akwarium 112L (80x35x40)
1. danio tęczowy/pręgowany x 10 + piskorek x 6
2. brzanka + śliz Roberta x 6

akwarium 128L (80x40x40)
1. sumik szklisty x 10 + bocja pręgowana x 6

akwarium 160L (100x40x40)
1.sumik szklisty x 10 + śliz Roberta x 6

akwarium 200L (100x50x40)
1. danio malabarski x 12 + bocja pręgowana x 6
2. brzanka sumatrzańska x 15 + grubowarg syjamski x 4

akwarium 240L (120x40x40)
1. brzanka sumatrzańska x 10 + Danio tęczowy/malabarski x 10
2. grubowarg dwubarwny „labeo” x 1/2 + danio malabarski x 15

akwarium > 300L
1. sum rekini - stadko - basen!
2. brzanka rekinia x 10 + bocja wspaniała x 10 (1000L)
3. grubowarg dwubarwny "labeo" x 6/8

"czarne wody" południowo-wschodniej Azji

przykładowe ekosystemy: leśne bajora
parametry wody: woda kwaśna pH = 5.5 / 6.5, bardzo miękka / miękka kH 0 - 4, gH < 8, temp. = 27-29 C
podłoże: żwirek, glina, torf
aranżacja: korzenie torfowe, tyczki bambusowe, zbiornik z licznymi kryjówkami dość gęsto obsadzony roślinami, bardzo słaby/brak przepływu wody, wskazana filtracja denna, słabe/umiarkowane oświetlenie
rośliny: zwartki cryptocoryne, grzybień/lotos nymphaea lotus, ponikło igłowate eleocharis acicularis, pistia pistia stratiotes, różdżce ceratopteris, mikrosoria, limnofilie, barklaje
gatunki ryb: guramiowate (gurami, prętniki, bojowniki), karpiowate (razbory zwłaszcza razbora klinowa, borneańska), kozowate (bocje, piskorki),

przykładowe obsady:

akwarium 45L (50x30x30)
1.razbora (klinowa,borneańska) x 8/10 + bojownik 1+2/3
2.prętnik karłowaty 1+2/3 + bocja karłowata x 4
3.prętnik lub bojownik jak wyżej + Piskorek (kuhla, Myersa) x 4-6

akwarium 54L (60x30x30)
1. prętnik karłowaty 1+2, razbora (klinowa, borneańska) x8
2. bojownik 1+2, bocja karłowata x5

akwarium 72L (80x30x30)
1. prętnik karłowaty (2 x 1+2) + Piskorek (k.,m.) x4-6
2. razbora x 10 + bocja karłowata x 6

akwarium 96L (60x40x40)
1. prętnik wargacz 1+2/3 + razbora x 8/10

akwarium 112L (80x35x40)
1. gurami mozaikowy 1+2/3 + bocja pręgowana x x6
2. prętnik pręgowany 1+2/3 + razbora x 10

akwarium 128L (80x40x40)
1.bojownik 2x (1 +2) + razbora x 10
2.prętnik wargacz 1 + 2/3/4 + bocja pręgowana x 6
3.prętnik pręgowany 1 +2/3/4 + razbora x 10

akwarium 160L (100x40x40)
1. gurami dwuplamy / marmurkowy 1+2/3/4 + bocje/razbory

akwarium 200L (100x50x40)
1. gurami mozaikowy 2 x (1+2) + bocje pręgowane
2. gurami dwuplamy/marmurkowy 1 +3/4 + razbory x 15 + bocje karłowate x 6

akwarium 240L (120x40x40)
1. gurami dwuplamy/marmurkowy (2 x 1+2) + razbory
2. gurami mozaikowy 1 +2/4 + bocja wspaniała x 5

akwarium > 300L
1. gurami drobnołuski x 2 (para) + razbora x 15
2. gurami całujący 1+1

namorzynowe rozlewisko przy ujściu rzeki

parametry wody: odczyn zasadowy pH= 7.2 - 8.0, średnio twarda/twarda gH = 10 - 20, temp. 24 - 28 C , woda zasolona, wydajna filtracja
podłoże: piasek koralowy,
aranżacja: korzenie namorzynowe, można zalać akwarium do połowy wysokości, usypać plażę i w piasku ponad powierzchnią wody zasadzić sadzonki mangrowca i pozwolić im rosnąć ponad poziomem wody. Konieczne częste przycinanie by zmieściły się w akwarium. Taka aranżacja pozwala na obserwację zachowania strzelczykowatych (polowania na owady ponad lustrem wody).
rośliny: mech jawajski, (jedna z niewielu roślin tolerujących słonawą wodę)
gatunki ryb: babkowate (babka złota), trójchwościkowate (tygrys syjamski cotus microlepis), strzelczykowate (Strzelczyk drobnołuski),srebrzycowate (srebrzyca), argusowate (argus zielony), kolcobrzuchowate (kolcobrzuch dwuplamy tetraodon biocellatus), półdziobcowate (półdziobek karłowaty dermogenys pusilla), przezroczkowate (przezroczka indyjska)

przykładowe obsady:

akwarium 45L (50x30x30)
1. babka złota x 10/12
2. kolcobrzuch dwuplamy x 1

akwarium 54L (60x30x30)
1. kolcobrzuch indyjski x 1
2. przezrocza indyjska x 8

akwarium 72L (80x30x30)
1.przezroczka indyjska x 12

akwarium 112L (80x35x40)
1.półdziobek karłowaty (1 + 6)

akwarium 160L (100x40x40)
1. półdziobek karłowaty (1 + kilka) + przezrocza indyjska x 10

akwarium > 300L
1. tygrys syjamski - stadko - "basen"
2.argus zielony - ryba ławicowa! - "basen'
3.strzelczyk indyjski - kilka sztuk - "basen'
4.srebrzyca - stadko - "basen"

rzeka w Indiach i Birmie

przykładowe ekosystemy: rzeki Brahmaputra, Ganges, Cavally, Indus, Krishna, Chitta, Godavari
parametry wody: odczyn obojętny/zasadowy pH = 7.0 - 7.7, miękka/średnio twarda gH = 6 - 12, temp. 21 - 26 C
podłoże: żwirek, piasek rzeczny,
aranżacja: jasno oświetlony zbiornik, skałki, kamienie na kryjówki, gęsto obsadzony
rośliny: rotale, różdżce ceratopteris, onowodki aponogeton, blyxa
gatunki ryb: karpiowate (brzanka różowa, danio, razbory), długonosowate (długonos ciernisty macrognathus siamensis), badisowate (badis bengalski) kozowate (bocje), wielkogębowate (sum żabi chaca bankanensis)

przykładowe obsady:

akwarium 54L (60x30x30)
1. badis bengalski 2 + 4

akwarium 72L (80x30x30)
1. badis błękitnopłetwy 2 + 4/5

akwarium 96L (60x40x40)
1. brzanka brokatowa (w naturze nie występuje) x 10
2. danio pręgowany x 10 + bocja pręgowana x 6

akwarium 112L (80x35x40)
1. danio pręgowany x 8 + bocja pręgowana x 6
2. danio tęczowy x 8 + bocja pręgowana x 6

akwarium 128L (80x40x40)
1. brzanka brokatowa x 12 + Bocja pręgowana x 6

akwarium 160L (100x40x40)
1. brzanka rubinowa x 12 + bocja pręgowana x 6

akwarium 200L (100x50x40)
1. brzanka rubinowa x 10 + danio tęczowy x 10

akwarium 240L 120x40x40)
1. brzanka rubinowa x 10 + brzanka brokatowa x 12

akwarium > 300L
1. długonos ciernisty x 1 + danio malabarskie x 12/15 (300L)
2. długonos ciernisty x 1 + brzanka różowa x 10 (300L)
3. długonos plastomiodowy mastacembelus favus x 1 + brzanka pręgowana x 10/15 (400L)
4. sum żabi x 1 +brzanka różowa x 12 (300L)

pola ryżowe i zasilające je rowy nawadniające

przykładowe ekosystemy: sztucznie nawadniane zbiorniki wodne pod uprawę ryżu, duże zmętnienie wody, silnie nagrzewane promieniami słonecznymi z deficytami tlenu w wodzie
parametry wody: odczyn kwaśny pH = 6.5 – 6.9, miękka/średnio twarda gH = 10, kH = 4, temp. 24 - 29 C ,
podłoże: piasek rzeczny, żwirek
aranżacja: zbiornik naświetlony/częściowo zaciemniony, z dużą ilością roślin służących jako kryjówki w tym rośliny pływające, rośliny nie powinny pokrywać całej tafli wody
rośliny: zwartki cryptocoryne, nadwódki hygrophile, limnofile limnophilie, paprocie ceratopteris, bolbitis, microsorium, mchy vesicularia, nurzańce vallisneria, barklaje, wgłębka riccia fluitans
gatunki ryb: guramiowate, żmijogłowate (channa), także karpieńcowate (razbory, brzanki), gupiki (wprowadzane przez człowieka w walce z komarami - wyjadają larwy)

przykładowe obsady:

akwarium 45L (50x30x30)
1.prętnik karłowaty 1+2/3 + gupiki x 4 (narybek na karmę)
2.bojownik 1 +2/3 + gupiki (jak wyżej)

akwarium 54L (60x30x30)
1. prętnik karłowaty 1+2, razbora (klinowa, borneańska) x8
2. bojownik 1+2, brzanka pięciopręga x 8

akwarium 72L (80x30x30)
1. prętnik karłowaty (2 x 1+2) + Piskorek (k.,M.) x4-6
2. razbora x 12 + prętnik karłowaty (jak wyżej)

akwarium 96L (60x40x40)
1. prętnik wargacz 1+2/3 + razbora x 8/10

akwarium 112L (80x35x40)
1. gurami mozaikowy 1+2/3 + brzanka (nie sumatrzańska) x 8/10
2. prętnik pręgowany 1+2/3 + razbora x 10
3. żmijogłów blehera 1+1

akwarium 128L (80x40x40)
1.gurami mozaikowy 2 x (1+2)

akwarium 160L (100x40x40)
1.bojownik 2 x (1+2) + razowa x 8/10

akwarium 200L (100x50x40)
1.żmijogłów blehera (1+1) + prętniki (pręgowane/wargacze) lub Gurami (tylko dorosłe osobniki)

akwarium 240L (120x40x40)
1. żmijogłów blehera - 4/6

akwarium > 300L
1. pozostałe gatunki żmijogłowów w zależności od litrażu + jak największe gatunki guramiowatych (mniejsze ulegną pożarciu)

strumień górski

przykładowe ekosystemy: zachodnia Sumatra
parametry wody: odczyn kwaśny/zasadowy pH = 6.6 - 7.6, miękka/średnio twarda gH = 4 - 18, temp.18-21C (dla danio wyższe),
podłoże: piasek rzeczny, dużo płaskich kamieni
aranżacja: zbiornik naświetlony, szybki nurt wody więc silna filtracja, ewentualnie częściowo zaciemniony, rośliny niezbyt gęsto sadzone - duża powierzchnia do pływania
rośliny: tatarak, nadwódki wielonasienna hygrophila polysperma, nurzaniec śrubowy valisneria spiralis
gatunki ryb: karpiowate (danio, brzanki różowe, kardynałki), przylgowate (przylga nakrapiana - "cudaczek", śliz Robertsa), glonojadowate (glonojad syjamski)

przykładowe obsady:

akwarium 45L (50x30x30)
1. kardynałek chiński x 8

akwarium 54L (60x30x30)
1. przylga nakrapiana x 6
2. kardynałek chiński x 6/8 +śliz Roberta x 1

akwarium 72L (80x30x30)
1. kardynałek chiński x 10 + przylga nakrapiana x 6

akwarium 96L (60x40x40)
1. danio tęczowy x 10 + śliz Roberta x 1
2. kardynałek chiński x 15 + śliz Roberta x 1

akwarium 112L (80x35x40)
1. danio tęczowy x 15

akwarium 128L (80x40x40)
1. danio pręgowany x 12 + przylga nakrapiana „cudaczek” x 6
2. brzanka purpurowa x 10 + śliz Robertsa x 6

akwarium 160L (100x40x40)
1.danio tęczowy x 12 + śliz Roberta x 6
2. brzanka purpurowa x 10 + przylga nakrapiana x 86

akwarium 200L (100x50x40)
1. brzanka różowa x 10 + b.purpurowa x 10
2. danio malabarski x 12 + śliz Roberta x 8

akwarium 240L (120x40x40)
1. danio malabarski x 15 + glonojad syjamski x 1
2. danio pręgowany x 10 + Danio tęczowy x 10

akwarium > 300L
1. czukuczan chiński - dla koneserów trzymania ryb w basenie

III. UWAGI KOŃCOWE

Interpretacja (na przykładach):
1. prętnik karłowaty 1 + 2 = haremik = 1 samiec i dwie samiczki
2. danio tęczowy x 10/12 = od 10 do 12 sztuk
3. gurami dwuplamisty 2 x (1 + 2) - dwa haremy czyli dwa samce i cztery samiczki

Chciałbym podkreślić że powyższe obsady dobrane zostały przede wszystkim pod kątem środowiska wodnego w którym żyją w warunkach naturalnych. Propozycje te nie wyczerpują zarówno wszystkich gatunków żyjących w poszczególnych biotopach (ograniczyłem się tylko do gatunków najbardziej popularnych i stosunkowo łatwo dostępnych) jak i wszystkich możliwych konfiguracji w poszczególnych litrażach. Należy je traktować jako pewne sugestie i jak najbardziej można wzbogacać konfigurację w oparciu o wymagania poszczególnych gatunków odnoszące się do ich "przestrzeni życiowej".

Co więcej chciałbym zwrócić uwagę na fakt iż większość ryb oferowanych w sklepach akwarystycznych nie pochodzi z naturalnych odłowów a z hodowli krajowych a ich możliwości adaptacyjne są o wiele większe niż określone w tym artykule.

Nie ukrywam też że moja wiedza poparta doświadczeniem w hodowli nie obejmuje wszystkich wymienionych poniżej biotopów. Sprowadza się przed wszystkim do hodowli ryb labiryntowych i kilku gatunków z nimi "koegzystujących". Niemniej jednak pisząc ten artykuł starałem się opierać na wiarygodnych źródłach. Na ile "owoc" mojej pracy stanie się wiarygodny i przydatny ocenią odbiorcy. Błędów zapewne się nie ustrzegłem, za wszystkie uwagi z góry dziękuję. W miarę możliwości będę się starał ten temat aktualizować i uzupełniać.

Pozdrawiam,
Szymon Wiśniewski

IV. BIBLIOGRAFIA

Opracowanie jest kompilacją materiałów źródłowych zamieszczonych w poniższych serwisach internetowych:
1) http://fish.mongabay.com/biotope.htm
2) http://www.freshwateraquariumplants....tope/asia.html
3) http://badmanstropicalfish.com/bio-type.html
4) http://209.85.135.104/search?q=cache...n&ct=clnk&cd=7
a także następujących pozycji książkowych:
1) Sieniawski A.,"Ryby labiryntowe"; ,Agencja Wydawnicza "Ergos", Warszawa
2) Schliewen U. ., "Ryby akwariowe od A do Z"; , Oficyna Wydawnicza "Delta W-Z", Warszawa
3) Kornobis S. "Podwodny Ogród. Dobór i uprawa roślin w akwarium.", Wydawnictwo MULTUM, Poznań
||